Synkronisera med iCloud

I avsnittet ”Synkronisera med iCloud” av inställningarna kan du bestämma beteendet för iCloud-synkronisering.

Om du aktiverar växeln ”Rutter och waypoints” synkroniseras dina och waypoints med iCloud</ref> . De är sedan också tillgängliga på dina andra enheter och de säkerhetskopieras.

Om du aktiverar ”Använd mobilnät” är iCloud-synkronisering också möjlig via mobilnät om du också har aktiverat ”Mobildata” i iOS-inställningar> konto> iCloud.