Skogsbrandbekämpning

Flera skogsbekämpningsteam använder Topo GPS under sin verksamhet. Läs deras berättelser nedan.

Appset image

Skogsförsvarsgruppen Katalonien

''Topografin i de sektorer som är dedikerade till skyddet av den naturliga miljön är mycket viktig.
Vi behöver tydliga och pålitliga verktyg för att kunna lokalisera geografiska punkter och kan överföra dessa koordinater till resten av teamet.
I vårt fall, som medlemmar av en ADF (Forest Defense Group of Catalonia), hjälper appen Topo GPS oss att identifiera terrängen och lokalisera koordinaterna för ingripanden vid skogsbränder.''

-- Juan Carlos Alfonso - ADF Catalonia --

External image