Geodataformat som stöds

Det finns många olika format för geodata. Topo GPS stöder de mest populära för både import, användning och export.

 
  Rutter Waypoints Ikoner Rader Områden Foton Koordinattyp Kompression iOS Android Importera Exportera  
GPX ✓*       WGS84    
GPX.zip ✓*     WGS84  
KML ✓*   WGS84    
KMZ ✓* WGS84  
CSV*         några    
CSV.zip*       några  
GeoJSON som en linje     några**      
GeoJSON.zip som en linje   några**    
GML/WFS       några        
JPEG           WGS84   iOS  

* Topo GPS-specifik funktionalitet som endast fungerar vid delning med andra Topo GPS-användare. Ikoner är begränsade i KML<br>** Inte enligt officiell GeoJSON-dokumentation