Kompasrichting

Om een kompasrichting in te voeren moet u het eerst het menu openen en op het ‘Zoek’ icoon drukken.

Er verschijnt dan een scherm waarin u een kompasrichting kunt invoeren, zoals u in de figuur hieronder kunt zien. Eventueel moet u het tabblad ‘Kompasrichting’ net boven het toetsenbord nog selecteren om een kompasrichting te kunnen invoeren.

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Figuur 1. Het kompasrichtingen-invoer-scherm.

Beginpunt

Allereerst kunt u de locatie instellen vanaf waar de kompasrichting bepaald moet worden. In Figuur 1 is uw huidige locatie. Als u een kompasrichting vanaf een ander punt wilt bepalen drukt uw op deze cel. Vervolgens kunt u een adres, plaats of coördinaat invoeren voor het beginpunt.

Afstand

Vervolgens kunt u de afstand in meter van de kompasrichting invoeren. Een voorbeeld waarin 500 m is ingevuld ziet u hieronder.

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Figuur 2. Er wordt een kompasrichting gepland vanaf de huidige locatie in de richting 45 graden met een afstand van 500 m.

Richting

Tenslotte kunt u eventueel een richting in graden invoeren.

Als u niets invult wordt hier in lichtgrijze kleur de kompasrichting ingevuld waarin u de iPhone wijst. U kunt hiermee snel uw iPhone op een punt wijzen om zo een lijn op de kaart te zetten in de richting van dat punt.

Kompasrichting uitzetten

Als u alles heeft ingevuld en rechtsboven in het scherm op ‘Bewaar’ drukt wordt de kompasrichting uitgezet en zal deze op de kaart verschijnen zoals u hieronder kunt zien:

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Figuur 3. Een uitgezette kompasrichting vanaf uw huidige lokatie.

Als extra voorbeeld zetten we nog een kompasrichting uit vanaf een andere plek dan uw huidige lokatie. In de figuur hieronder is bij vanaf ingevuld ‘Strandweg 37’. Verder is de afstand 1000 m genomen en de richting 270 graden ten op zichte van het ware noorden.

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Figuur 4. Het invoeren van een kompasrichting vanaf ‘Strandweg 37’.

Als deze kompasrichting uitgezet wordt door op bewaar te drukken verschijnt deze op de kaart, zoals hieronder te zien is:

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Figuur 5. Twee uitgezette kompasrichtingen op de kaart.

iPhone kompas of magnetisch kompas

Een goed magnetisch kompas is vaak een stuk nauwkeuriger dan het kompas van de iPhone. Een nauwkeurige kompasrichting kunt u het beste uitzetten door de richting te bepalen met een magnetisch kompas. Om verstoringen te voorkomen moet er aan denken bij het bepalen van de richting het magnetische kompas uit de buurt van de iPhone (en andere metalen voorwerpen) te houden.

Na uw magnetisch kompas afgelezen te hebben kunt u de richting op uw iPhone invoeren en de kompasrichting uitzetten. Het noorden moet dan op ‘Magnetisch noorden’ staan. Meer uitleg hierover volgt hieronder.

Ware en magnetische noorden

Een kompasrichting kan worden uitgezet ten opzichte van het ware of magnetische noorden.

Het ware noorden (ook wel geografische noorden) is de exacte noordpool van de aarde. In de meeste gevallen zult u een kompasrichting willen uitzetten ten opzichte van het ware noorden.

Een magnetisch kompas wijst echter naar de magnetische noordpool (magnetische noorden). Het aantal graden dat u van een magnetisch kompas afleest is altijd ten opzichte van het magnetische noorden.

Als u een kompasrichting invoert vanaf uw huidige lokatie, en de richting is afgelezen op een magnetisch kompas (en u geen declinatiecorrectie toegepast heeft) moet u kiezen voor ‘Ware noorden’. Een automatische declinatie correctie wordt dan toegepast om er voor te zorgen dat de kompasrichting juist op de kaart wordt gezet.

Omdat de magnetische noordpool op een andere plek ligt dan de exacte noordpool, komen het ware en magnetische noorden niet overeen. Het verschil tussen de richting van het magnetische noorden en het ware noorden heet declinatie. De declinatie verandert met de tijd en plaats, en kan op sommige plekken wel 10 graden of meer zijn. Een foute keuze voor het noorden kan leiden tot grote verschillen.

Als u een kompasrichting invoert vanaf een andere lokatie (in de praktijk meer dan 100 km verwijderd) dan uw huidige en de richting is afgelezen op een magnetisch kompas moet u voor ware noorden kiezen en de declinatiecorrectie zelf uitvoeren.

Kruispeiling

Met een kruispeiling kunt u de positie van een object bepalen op de kaart.

Bijvoorbeeld: u ziet een toren en wilt bepalen waar deze op de kaart staat. Of u ziet een rookwolk van een grote brand en wilt weten waar de brand precies is. Of u wordt beschoten en u wilt de coördinaten bepalen vanaf waar u aangevallen wordt om luchtsteun te kunnen inroepen.

Allereerst bepaald u de richting van het object (bij voorkeur met een magnetisch kompas). Vervolgens schat u de maximale afstand tot het object. In principe kunt u iedere afstand invullen, zolang deze maar verder is dan het object. Als u geen idee heeft kunt u gewoon een ontzettend grote afstand van bijvoorbeeld 100000 m (100 km) invullen. Daarna zet u deze kompasrichting uit op uw iPhone met Topo GPS.

Vervolgens verplaatst u zich een bepaalde afstand, bij voorkeur zo veel mogelijk loodrecht op de richting naar het object. In het algemeen geldt, hoe verder u zich loodrecht verplaatst, hoe nauwkeuriger de kruispeiling wordt. U bepaalt opnieuw de kompasrichting naar het object, schat de maximale afstand en zet de kompasrichting uit in Topo GPS.

Een voorbeeld ziet u in de figuur hieronder. Op twee punten is een kompasrichting naar een toren uitgezet.

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Figuur 6. Een kruispeiling uitzetten.

Het snijpunt van de twee kompasrichtingen is op basis van uw invoer de meest waarschijnlijke plek van de toren op de kaart.

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Figuur 7. Het gezochte punt bevindt zich op het snijpunt van de twee kompasrichtingen.

Om de coördinaten van het object (in dit geval de toren) te bepalen kunt u het beste het coördinatenpaneel op het dashboard tevoorschijn halen. Vervolgens verschuift u de kaart zodat het snijpunt van de twee kompasrichtingen in het midden van de kaart ligt (zoals in Figuur 7). De cöordinaten op het paneel zijn nu het coördinaten van het object.

De nauwkeurigheid van de kruispeiling hangt sterk af van hoe nauwkeurig uw de kompasrichting kunt bepalen. U zou ook op ieder punt drie kompasrichtingen kunnen invoeren (een meest waarschijnlijke, een minimale, en een maximale). Bijvoorbeeld als u de kompasrichting met een nauwkeurigheid van 1 graden kunt bepalen zou u naast de gemeten waarde ook eentje met 1 graden meer en 1 graden minder in kunnen voeren.

Het snijvlak van alle lijnen geeft dan een goede indicatie van de meest waarschijnlijke positie en de nauwkeurigheid hiervan.

Als er interesse is om de nauwkeurigheid van de kompasrichting te kunnen invoeren om zo de nauwkeurigheid van een kruispeiling te kunnen bepalen horen we graag van u.

Opgeslagen kompasrichtingen

De kompasrichtingen worden automatisch opgeslagen als route en zijn te vinden in het routesscherm. Een voorbeeld ziet u hieronder.

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Figuur 8. De kompasrichtingen kunt u in het routesscherm terugvinden.

U kunt de kompasrichtingen ontladen via het routesscherm. Ook kunt u kort op de kompasrichting drukken om het route-details-scherm op te roepen. Vervolgens drukt u daar rechtsboven in op ‘Ontlaad’.