Denne personvernerklæringen er gyldig fra mars 2021

Vi kan oppdatere personvernreglene om nødvendig, og vil publisere den på https://www.topo-gps.com/privacy-policy.

Topo GPS-app

Personvernet ditt er veldig viktig for oss. Derfor samler vi ikke inn, lagrer eller deler noen personlig identifiserbar brukerdata (som plassering, navn, ip-adresse og annet), bortsett fra det du frivillig gir oss via e-post, kontaktskjemaet på nettstedet vårt, eller ved å dele en rute.

Du trenger ikke opprette en konto for å bruke Topo GPS-appen, så vi kan ikke identifisere deg gjennom kontoinformasjon.

All internettrafikk fra Topo GPS-appen er kryptert med https bortsett fra planlegging av ruter via Top10NL-ruteplanleggeren i Nederland.

Hvis du deler en rute med Topo GPS, vil ruten, rutemetadataene og en enhetsidentifikator bli lagret på Topo GPS-serveren. Ruten og rutemetadataene vil gjøres tilgjengelige for andre brukere i Topo GPS-appen og på nettsiden vår. Enhetsidentifikatoren er kun synlig for oss og hjelper oss å identifisere hvilke ruter som ble lastet opp fra samme enhet. Rutemetadataene kan inneholde navn og e-postadresse hvis du har lagt til denne informasjonen i ruten. Hvis du vil at vi skal fjerne en rute som du har delt med Topo GPS fra vår database og nettside, må du sende en melding til support_at_topo-gps_dot_com.

Hvis du viser et kart, vil kartflisene lastes ned fra en server. For å tilby kartflisene bruker vi følgende tjenester: Amazon CloudFront, CDN77 og GeoFabrik. Vi er ikke i stand til å hente din IP-adresse gjennom disse tjenestene.

Hvis du planlegger en rute, beregnes ruten enten lokalt på enheten din, eller gjennom GraphHopper directions API eller gjennom Topo GPS-ruteplanleggertjenesten. Gjennom planlegging av en rute sendes bare rutepunktene og transportmidlene til en ruteplanleggertjeneste. Vi lagrer ikke dine planlagte ruter og ip-adresser. GraphHopper lagrer ruteforespørselen din inkludert klokkeslett og ip-adresse i maksimalt 5 uker i henhold til GraphHoppers personvernpolicy.

iOS

Uttalelsene i denne delen gjelder kun for iOS-versjonen av Topo GPS.

Hvis du aktiverer synkronisering av ruter og veipunkter via iCloud, lagres alle rutene og veipunktene dine på iCloud. Hvis du vil fjerne rutene og veipunktene dine fra iCloud, kan du deaktivere synkronisering til iCloud i Topo GPS-innstillingene. En pop-up vises som lar deg fjerne alle rute- og veipunktdata fra iCloud.

Hvis du foretar et kjøp i Topo GPS lagrer vi kvitteringen for kjøpet på våre servere av analytiske årsaker. Denne kvitteringen inneholder transaksjonsidentifikatorene, typen produkt i appen som er kjøpt, og kjøpstidspunktet.

Bortsett fra i tilfellet nevnt ovenfor, sporer vi ikke bruken din av Topo GPS-appen.

Android

Uttalelsene i denne delen gjelder kun for Android-versjonen av Topo GPS.

Hvis du kjøper kartbrikker for Frankrike, Storbritannia, Belgia eller Sveits, lagres informasjonen om de kjøpte flisene på serveren vår sammen med ordrenummeret på kjøpet ditt for å tillate oss å synkronisere kartkjøpene dine mellom enhetene dine.

Appen bruker Android SDK, Google Play Services SDK og Google Firebase SDK. Andre eksterne SDK-er eller biblioteker brukes ikke i appen.

Vi sporer ikke bruken din av Topo GPS-appen.

Topo GPS-nettsted

Hvis du kontakter oss via e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden vår, lagres din e-postadresse og eventuelt navnet ditt i vårt kundestøttesystem Zendesk og i Gmail. Hvis du vil at vi skal fjerne informasjonen din permanent, må du sende en melding til support_at_topo-gps_dot_com eller bruke kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Vi lagrer ikke din IP-adresse når du besøker nettsiden vår.

All internettrafikk på nettsiden vår er kryptert med https.

Vi bruker Google Analytics-informasjonskapsler og en Facebook-piksel for å analysere bruken av nettstedet vårt og for å støtte vår markedsføringstiltak.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet på nettsiden vår eller sende en melding til support_at_topo-gps_dot_com.

rdzl vof – Duiendaal 1a – 6701 AP Wageningen – Nederland