Instellingen

In het instellingenscherm kunt u kunt een aantal instellingen van Topo GPS wijzigen. Het instellingenscherm opent u door in het menu op ‘Meer’ te drukken. Vervolgens moet u onderin het scherm dat verschijnt het tabblad ‘Instellingen’ selecteren.

Een afbeelding van het instellingenscherm ziet u hieronder.

Instellingen Topo GPS

Figuur 1. De bovenkant van het instellingenscherm.

Hieronder worden alle instellingen uit het instellingsscherm besproken.

Schermoriëntatie

Met de instelling ‘Vergrendel’ kunt u het scherm vastzetten zodat het niet draait als u uw apparaat kantelt.

Om het scherm in een gewenste oriëntatie vast te zetten, zet u eerst de instelling ‘Vergrendel’ uit. Daarna kantelt u de iPhone/iPad naar de gewenste oriëntatie en zet u de instelling ‘Vergrendel’ weer aan.

Uitschakelen kaartscherm

Met de instelling ‘Automatisch slot’ kunt u bepalen of het kaartscherm automatisch wordt uitgeschakeld en vergrendeld door iOS. Als u bijvoorbeeld uw iPhone op uw fiets monteert en u continu de kaart in beeld wilt houden dan moet u ‘Automatisch slot’ uitschakelen.

Als u op een iPhone de schermoriëntatie heeft vergrendeld in de normale oriëntatie, dan verschijnt hier nog de instelling ‘Afdekken camera’.

Als u de instelling afdekken camera inschakelt wordt het kaartscherm uitgeschakeld als de selfie-camera wordt afgedekt en weer ingeschakeld als de selfie-camera niet langer afgedekt is. Als u automatisch slot uitschakelt hoeft u geen wachtwoord in te voeren om het scherm weer in te schakelen. Deze optie is ideaal tijdens wandelen/fietsen. Met deze optie wordt het scherm uitgeschakeld als u de iPhone in uw jaszak, broekzak of tas stopt. Hierdoor bespaart u stroom omdat het scherm niet langer aan staat dan noodzakelijk. Als u de iPhone weer tevoorschijn haalt heeft u meteen de kaart in beeld en hoeft geen tijd te verdoen met het invoeren van een wachtwoord.

Routelijnen

Onder de kop ‘Routelijnen’ kunt u het uiterlijk van routelijnen aanpassen. Het veranderen van het uiterlijk van de lijnen kan bijvoorbeeld handig zijn als u de standaard ingestelde lijnen niet goed kunt zien.

De opneemlijn wordt gebruikt voor routes die opgenomen worden. De planlijn wordt gebruikt voor routes die gepland worden. En de routelijnen worden gebruikt voor routes die op de kaart zijn geladen.

Als u op een routelijncel drukt verschijnt het volgende scherm waarin u de lijninstellingen kunt wijzigen:

Instellingen Topo GPS

Figuur 2. Het instellen van het uiterlijk van de opneemlijn.

Bovenin ziet u een voorbeeld van de huidige lijn. Als u de onderstaande schuifknoppen veranderd kunt u direct in dit voorbeeld zien hoe de lijn er uit komt te zien.

U kunt achtereenvolgens de dikte en transparantie (doorschijnbaarheid) aanpassen. Daarna kunt u met de schuifknoppen Rood, Groen en Blauw een kleur maken. Deze kleur is een mengkleur van de kleuren. U verkrijgt bijvoorbeeld een paarse lijn door de blauwe en rode schuifknoppen naar rechts te verschuiven en de groene helemaal links te plaatsen.

Onderaan het scherm zijn de knoppen ‘Herstel’ en ‘Standaard’ te vinden. Met herstel zet u de instellingen terug naar de huidige instellingen. Met ‘Standaard’ krijgt u de lijn die standaard door Topo GPS is gekozen.

Als u in het instellingenscherm op ‘Routelijnen’ om de routelijnen van routes drukt krijgt u eerst een scherm te zien met tien verschillende routelijnen, zoals u hieronder kunt zien.

Instellingen Topo GPS

Figuur 3. Het aanpassen van de lijnen voor op de kaart geladen routes.

Door op routelijn 1 te drukken kunt u de lijninstellingen van de route aanpassen die het eerst op de kaart geladen is. Door op routelijn 2 te drukken wijzigt u de lijninstellingen van de route die als tweede op de kaart geladen is, enzovoort.

Toon op kaart

Onder de kop ‘Toon op kaart’ kunt u inschakelen of u de ‘Locatienauwkeurigheid’ en het ’Ware noorden’ op de kaart wilt tonen of niet.

Als u ‘Locatienauwkeurigheid’ inschakelt zal er een rode cirkel rond uw huidige locatie worden getoond. Deze cirkel geeft de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling aan.

Als u ‘Ware noorden’ inschakelt zal er linksboven op de kaart een pijl verschijnen die het ware noorden aangeeft.

Instellingen Topo GPS

Figuur 4. Het instellingenscherm.

Kaarttegels downloaden

Als u de optie ‘Alleen via WIFI` inschakelt, worden de kaarttegels alleen gedownload als u over een WIFI-verbinding beschikt. Als u deze optie inschakelt kunt u voorkomen dat u per ongeluk tegels over uw mobiel netwerk downloadt.

Als u deze optie heeft uitgeschakeld worden de kaarttegels ook over uw mobiel netwerk gedownload.

Een tik zoom in/uit

Onder de kop ‘Een-tik zoom/in uit’ kunt u instellen hoe u met een klik op de kaart wilt in- en uitzoomen.

Als u op het item drukt krijgt u de keuze uit:

 • Onder/Boven: Aan de onderkant van de kaart tikken is inzoomen, aan de bovenkant tikken is uitzoomen.
 • Boven/Onder: Aan de bovenkant van de kaart tikken is inzoomen, aan de onderkant tikken is uitzoomen.
 • Rechts/Links: Aan de rechterkant van de kaart tikken is inzoomen, aan de linkerkant tikken is uitzoomen.
 • Links/Rechts: Aan de linkerkant van de kaart tikken is inzoomen, aan de rechterkant tikken is uitzoomen.
Instellingen Topo GPS

Figuur 5. Het instellingenscherm.

Zoekresultaten

Als u de optie ‘Bewaar als waypoint’ inschakelt worden alle zoekresultaten die u op de kaart laadt automatisch opgeslagen als waypoint. U kunt de resultaten dan terugvinden in het waypointsscherm.

Adressen

Als u de optie ‘Zoek automatisch op’ inschakelt worden op verschillende plekken adressen gezocht bij een coördinaat. Dit gebeurt via een server van Apple.

Het inschakelen van deze optie (aanbevolen) maakt de volgende dingen mogelijk:

 • Tonen van een adres in het waypointdetailsscherm.
 • Tonen van een adres in het scherm met details van uw huidige lokatie.
 • Automatische routetitels.
 • Automatische waypointtitels.

Synchroniseer met iCloud

Als u de optie ‘Routes en waypoints’ inschakelt worden al uw routes en waypoints automatisch gesynchroniseerd met iCloud.

Als u de optie gebruik mobiel netwerk inschakelt kan synchronisatie ook verlopen over een mobiel netwerk. Dit kan extra kosten voor dataverkeer en verhoogd batterijgebruik tot gevolg hebben.

Exporteren

Als u de optie ‘Comprimeer gpx’ inschakelt is het bestandsformaat van geëxporteerde routes en waypoints een gecomprimeerde gpx, .gpx.zip.

Als u deze optie uitschakelt is bestandsformaat van geëxporteerde routes en waypoints een ongecomprimeerde gpx, .gpx.

Het is aan te bevelen om ‘Comprimeer gpx’ in te schakelen. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Kleinere bestanden: Gecomprimeerde gpx is veel kleiner, en leidt dus tot minder dataverkeer.
 • Meerdere routes: Een gecomprimeerd gpx bestand kan meerdere routes bevatten.
 • Foto’s: Met een gecomprimeerd gpx bestand worden automatisch foto’s mee gestuurd.