Topo GPS manuál Android

Príručka topografických máp navigačnej aplikácie Topo GPS pre Android. Kompletnú príručku si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

Aplikácia Topo GPS môže byť nainštalovaná zadarmo z obchodu Google Play.

K dispozícii je tiež _`iOS verzia príručky Topo GPS <https://www.topo-gps.com/ios/en/manual/html>`_.

Obsah: