Founder / CTO

Harmen Warrnings

Jelikož Harmen trávil mnoho času venku s papírovými mapami, rozhodl se, že jejich přesunutí do telefonu je cesta budoucnosti.