Coördinaten invoeren

Om een cöordinaat in te voeren moet u het eerst het menu openen en op het ‘Zoek’ icoon drukken.

Er verschijnt dan een scherm waarin u cöordinaten kunt invoeren, zoals u in de figuur hieronder kunt zien. Eventueel moet u het tabblad ‘Cöordinaat’ net boven het toetsenbord nog selecteren om een coördinaat te kunnen invoeren.

Coördinaten invoeren Topo GPS

Figuur 1. Het coördinaten-invoer-scherm.

Type coördinaat

Om een coördinaat te kunnen invoeren moet u er allereerst voor zorgen dat het type goed staat. Als u op de ‘Type’ cell drukt verschijnt er een scherm waarin u het type coördinaat dat u wilt invoeren kan veranderen.

Coördinaten invoeren Topo GPS

Figuur 2. Het kiezen van het type coördinaat.

U heeft de keuze uit verschillende types coördinaten, waaronder:

Invoeren cöordinaat

Als u het juiste type coördinaat heeft gekozen kunt u het coördinaat invoeren.

Afhankelijk van de positie van het midden van de kaart worden de eerste cijfers alvast automatisch ingevuld. Dit versnelt de invoer van het coördinaat, als het in te voeren cöordinaat niet ver van het midden van de kaart zal ligt.

Als voorbeeld voeren we nu het WGS coördinaat 53.47890 5.71357 in, zoals in de figuur hieronder:

Coördinaten invoeren Topo GPS

Figuur 3. Het invoeren van een WGS decimaal coöordinaat.

Een titelsuggestie wordt automatisch gegeneerd op basis van het ingevoerde resultaat. Als u het coördinaat een ander titel wilt geven kunt u hier een titel invoeren.

Verder kunt u eventueel het coördinaat nog een omschrijving geven.

Als u klaar bent drukt u op ‘Bewaar’ rechtsboven in het scherm. Het coördinaat wordt opgeslagen als waypoint en op de kaart gezet.

Het coördinatenscherm wordt vervolgens klaar gemaakt voor de invoer van een volgend coördinaat. Om het invoeren van coördinaten te versnellen, worden weer de eerste cijfers automatisch ingevuld, maar nu op basis van het vorig ingevoerde coördinaat.

Als u klaar bent met het invoeren van coördinaten, drukt u op de knop ‘Kaart (1)’ linksbovenin om naar de kaart terug te keren. Het aantal achter kaart geeft het aantal succesvol ingevoerde coördinaten aan.

Als voorbeeld vullen we nu nog het coördinaat N 53°24’32.5” E 5°42’12.2” in, zie de figuur hieronder:

Coördinaten invoeren Topo GPS

Figuur 4. Het invoeren van een WGS graden/minuten/seconden coördinaat.

Als u op ‘Bewaar’ rechtsbovenin drukt wordt het coördinaat opgeslagen als waypoint en op de kaart gezet.

Op kaart laden

Om terug te keren naar de kaart drukt u op de ‘Kaart (#)’ knop links bovenin. Het aantal # geeft het aantal succesvol ingevoerde coöordinaten aan. In de twee voorbeelden van hierboven is het resultaat als volgt:

Coördinaten invoeren Topo GPS

Figuur 5. Twee ingevoerde coördinaten zijn als waypoint op de kaart gezet.

Lijst coördinaten in een keer invoeren

Als u een lijst met coördinaten heeft ontvangen in een tekstformaat zou u deze allemaal een voor een handmatig kunnen invoeren, zoals hierboven is uitgelegd.

Het is echter eenvoudiger deze coördinaten te selecteren en te kopiëren naar het klembord. Vervolgens selecteert u het tabblad ‘Adres’ en drukt u lang op het invoerveld. Er verschijnt een knop ‘Plak’ zoals u in de figuur hieronder kunt zien:

Coördinaten invoeren Topo GPS

Figuur 6. Plakken in het adres tabblad.

Als u nu op ‘Plak drukt’ worden de ingevoerde tekst gescand op coördinaten. De resultaten ziet u verschijnen in een lijst onder het invoervak. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder.

Coördinaten invoeren Topo GPS

Figuur 7. Een lijst coördinaten is ingevoerd in het adres tabblad.

Het label WGS geeft aan dat het een WGS coördinaat betreft. Bij invoer van RD coördinaten ziet u het label ‘RD’.

U kunt individuele resultaten op de kaart laden door er op te drukken. Als u lang drukt op een resultaat kunt u een selectie maken van resultaten die u op de kaart wilt laden. Alle resultaten kunnen in een keer op de kaart worden geladen door rechtsonder op ‘Zoek’ te drukken. In het voorbeeld van Figuur 7 verschijnt dan de volgende kaart:

Coördinaten invoeren Topo GPS

Figuur 8. Een lijst coördinaten is op de kaart geladen.