e.. _sec-waypoints_aanmaken:

Waypoints aanmaken

U kunt een nieuw waypoint maken door in het waypointsscherm rechtsonderin op de ‘+’ knop te drukken. Vervolgens voert u een coördinaat of adres in. Ook kunt u een waypoint maken via Menu > Zoek > Coördinaat.

In de rest van deze sectie wordt uitgelegd hoe u een waypoint direct op de kaart kan aanmaken.

Waypoints aanmaken op de kaart

Door lang op de kaart te drukken verschijnt een rode stip op de kaart (de routeplanner moet hiervoor gesloten zijn). Een voorbeeld ziet u in de figuur hieronder.

Waypoint toevoegen Topo GPS

Figuur 1. Door lang te drukken verschijnt er een rode stip op de kaart.

Zolang u de vinger vasthoudt op het scherm kunt u de rode stip verplaatsen naar de gewenste positie. Als u uw vinger loslaat verschijnt het volgende scherm:

Waypoint toevoegen Topo GPS

Figuur 2. U kunt het waypoint een titel en een omschrijving geven.

In dit scherm kunt u het waypoint een titel en een omschrijving geven.

Als u verbonden bent met internet en u heeft in instellingen de optie Adressen - zoek automatisch op ingeschakeld dan wordt er een automatische suggestie van de titel gemaakt. Deze suggestie is lichtgrijs van kleur en wordt overgenomen als u zelf geen titel in tikt. In Figuur 2 is de suggestie ‘Hollumerbosch’.

Als we nu in het voorbeeld van Figuur 2 ‘Vuurtoren’ als titel invoeren en op bewaar drukken wordt de waypoint opgeslagen en verschijnt deze met titel op de kaart, zoals hieronder te zien.

Waypoint toevoegen Topo GPS

Figuur 3. Het waypoint vuurtoren is toegevoegd aan de kaart.

Een waypoint dat is toegevoegd via de kaart zal ook verschijnen in het waypointsscherm:

Waypoint toevoegen Topo GPS

Figuur 4. Het via de kaart toegevoegde waypoint ‘Vuurtoren’ in het waypointsscherm.