Routes en Waypoints synchroniseren met iCloud

Routes en waypoints kunnen automatisch in Topo GPS gesynchroniseerd worden met iCloud. Daardoor worden al uw routes en waypoints toegankelijk op al uw apparaten. Dit heeft twee voordelen:

  • Gebruiksgemak: U zet bijvoorbeeld een wandeling uit op uw iPad. Als u de route opslaat staat hij enkele seconden later ook op uw iPhone. U kunt dus direct de deur uit met uw iPhone om de route te lopen. Als u de route op uw iPhone opgenomen heeft en u komt thuis, dan staat deze route meteen op uw iPad. Daardoor kunt u uw opgenomen route nog eens goed bekijken op de bank met uw iPad.
  • Reservekopie: Door de synchronisatie wordt een reservekopie gemaakt van uw routes en waypoints. Als u Topo GPS per ongeluk verwijderd of als u uw iPhone verliest, gaan uw routes en waypoints niet verloren.

Noodzakelijke instellingen

Om iCloud synchronisatie te kunnen gebruiken moet u een aantal instellingen goed zetten.

Allereerst moet u op al uw apparaten waarmee u wilt synchroniseren in iCloud zijn ingelogd met hetzelfde account.

Vervolgens moet u op al uw apparaten de iOS instelling iCloud > iCloud Drive > Topo GPS inschakelen, zoals u hieronder kunt zien.

Routes en waypoint synchroniseren met iCloud - Topo GPS

Figuur 1. Om routes en waypoints te kunnen synchroniseren moet iCloud > iCloud drive > Topo GPS aan staan.

Tenslotte moet u op al uw apparaten de Topo GPS instelling > Routes en Waypoints - Synchroniseer met iCloud aanzetten, zoals in de figuur hieronder:

Routes en waypoint synchroniseren met iCloud - Topo GPS

Figuur 2. Om routes en waypoints te kunnen synchroniseren moet in Topo GPS Menu > Meer > Instellingen > Routes en Waypoints - Synchroniseer met iCloud aan staan.

Automatische synchronisatie

Als u de instellingen juist heeft gezet hoeft u verder helemaal niets te doen, de synchronisatie verloopt automatisch. Alle wijzigingen aan routes en waypoints worden zodra dat mogelijk is doorgegeven aan iCloud. En zodra een apparaat wijzingen doorkrijgt van iCloud worden deze meteen doorgevoerd.

Hieronder ziet u een voorbeeld van iCloud synchronisatie met een iPhone en een iPad. Allereerst het routesscherm van een iPhone:

Routes en waypoint synchroniseren met iCloud - Topo GPS

Figuur 3. Het routesscherm op een iPhone.

Het routesscherm van de iPad bevat precies dezelfde routes als dat van de iPhone, zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Routes en waypoint synchroniseren met iCloud - Topo GPS

Figuur 4. Het routesscherm op een iPad bevat dezelfde routes als op de iPhone vanwege iCloud synchronsatie.

Details van iCloud synchronisatie

Als u iCloud synchronisatie inschakelt blijven de routes en waypoints gewoon lokaal op uw apparaat opgeslagen. Uw routes en waypoints zijn daarom altijd toegankelijk, ook als u geen internetverbinding heeft of als iCloud niet bereikbaar is.

Door de synchronisatie wordt een kopie gemaakt van al uw routes, waypoints (met bijbehorende foto’s) op iCloud.

Stel dat u een aantal apparaten heeft met op iedere apparaat een aantal routes en waypoints. Als u iCloud synchronisatie inschakelt op deze apparaten, krijgt u op ieder apparaat alle routes en waypoints te zien. Als u op verschillende apparaten dezelfde routes had staan, kan het gebeuren dat nu opeens twee keer dezelfde route in het routesscherm ziet. U kunt deze dubbele routes handmatig verwijderen. Dit hoeft slechts eenmaal.

Als u een route verwijdert van een apparaat, wordt deze ook automatisch van iCloud en alle andere apparaten verwijderd.

Als u een route of waypoint wijzigt op een apparaat en tegelijkertijd ook op een ander apparaat kan er een synchronisatieconflict ontstaan. Topo GPS synchroniseert dan altijd alleen de meest recent gewijzigde route en geeft geen waarschuwing.

De snelheid van synchronisatie hangt ondermeer af van de kwaliteit van de netwerkverbinding en het batterijniveau. In goed omstandigheden zal een route/waypoint binnen tien seconden op andere apparaten staan, maar soms kan het langer duren.

Als een synchronisatie mislukt door bijvoorbeeld het wegvallen van de internetverbinding, wordt dit geregistreerd. Op een later tijdstip wordt dan opnieuw geprobeerd de wijzingen te synchroniseren.

Als u het routes- of waypointsscherm opent worden alle niet gesynchroniseerde wijzigingen gesynchroniseerd. Door het openen van het routes/waypointsscherm kunt u dus een synchronisatie forceren.

Als u uw routes en waypoints ook wilt synchroniseren over een mobiel netwerk (let op dit kan extra kosten voor dataverkeer en batterijgebruik opleveren) dan moet u de Topo GPS instellingen: Synchroniseer met iCloud - Gebruik mobiel netwerk inschakelen. Verder moet u uw iOS instelling iCloud > iCloud Drive > Gebruik mobiele data ingeschakeld zijn.

De routes en waypoints die met iCloud gesynchroniseerd zijn, zijn alleen toegankelijk vanuit de Topo GPS app. Dus u kunt de automatisch gesynchroniseerde routes en waypoints niet vinden in iCloud Drive.

Synchronisatie van routes en waypoints werkt alleen als u iOS 8 of hoger gebruikt op all uw apparaten waar u mee wilt synchroniseren.

Synchronisatie uitschakelen

Als u uw routes en waypoints niet langer wilt synchroniseren kunt u dit uitschakelen in de Topo GPS instellingen. Als u dit doet krijgt u een pop-up te zien zoals u kunt zien zien de figuur hieronder:

Routes en waypoints synchroniseren met iCloud - Topo GPS

Figuur 5. Als u iCloud synchronisatie uitschakelt, krijgt u de vraag of u alle gegevens op iCloud wilt verwijderen of wilt bewaren.

U heeft de keuze of uw alle gegevens op iCloud wilt verwijderen of bewaren. In beide gevallen blijven al uw routes en waypoints lokaal op uw apparaat staan, er worden lokaal geen routes en waypoints verwijderd.

  • Behoud: De routes en waypoints blijven op iCloud staan en synchronisatie via eventuele andere apparaten kan door blijven gaan.
  • Verwijder: Alle routes en waypoints worden van iCloud verwijderd. Op eventuele andere apparaten waarop iCloud synchronisatie nog aan staat verschijnt bij het openen van het waypoints/routesscherm een melding dat alle routes en waypoints van iCloud zijn verwijderd. Op deze apparaten wordt dan gevraagd of u de routes opnieuw wilt synchroniseren of dat u ze lokaal wilt verwijderen van deze apparaten.