Kaart wisselen

Door in het menu op ‘Kaarten’ te drukken verschijnt het kaartenscherm. Een voorbeeld van dit scherm ziet u in de figuur hieronder.

Kaart wisselen Topo GPS

Figuur 1. Het kaartenscherm waarmee u kunt wisselen van kaart.

In het kaartenscherm staat een lijst met kaarten, onderverdeeld in ‘Aankopen’ en ‘Winkel’. In het voorbeeld van Figuur 1 zijn de aankopen ‘Nederland topografisch’ en ‘België topografisch’.

Door op een van de aangekochte kaarten te drukken kunt u deze kaart laden. In het voorbeeld van Figuur 1 hierboven zal de topografische kaart van België verschijnen als u op ‘België topografisch’ drukt.

Als u op een van de kaarten in de winkel drukt krijgt u informatie over deze kaart en krijgt u de mogelijkheid de kaart (of een deel ervan) te kopen.

Handmatig wisselen van kaart

We bespreken nu een voorbeeld van het wisselen van de kaart via het kaartscherm. In de figuur hieronder ziet u een stukje van de topografische kaart van Nederland langs de grens met België.

Kaart wisselen Topo GPS

Figuur 2. Een stukje van de topografische kaart van Nederland langs de grens van Nederland met België.

Als u nu op Menu > Kaarten > Topografische kaart België drukt verschijnt de topografische kaart van België, zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Kaart wisselen Topo GPS

Figuur 3. Hetzelfde gebied als in Figuur 2, maar nu op de topografische kaart van België.

Als u goed kijkt kunt zien dat Figuur 3 precies hetzelfde gebied toont als Figuur 2, maar dan op een andere kaart.

Als u van kaart gaat wisselen bekijkt Topo GPS het gebied dat in beeld is op de huidige kaart.

Als dit gebied ook voor een deel op de kaart staat waar u naar gaat wisselen, dan zal precies hetzelfde gebied in beeld verschijnen op de nieuwe kaart, zoals in Figuur 3.

Als dit gebied niet op de kaart staat waar u naar gaat wisselen, dan zoomt de kaart uit zodat een heel land zichtbaar is. Bijvoorbeeld u heeft de Belgische kaart ingezoomd op Brussel. Als u nu via het kaartenscherm naar Nederland topografisch wisselt, dan verschijnt heel Nederland in beeld.

Automatische wisselen van kaart

Om het wisselen van kaart iets te vereenvoudigen kan Topo GPS automatisch wisselen van kaart.

Als u de kaart centreert op uw huidige locatie via de positiemarkerknop op het dashboard, of als u waypoints of een route laadt kijkt Topo GPS wat de meest geschikte aangekochte kaart is. En de kaart wordt dan gewisseld naar de meest geschikte kaart.

Als blijkt dat u geen geschikte kaarten heeft van een route, waypoint of uw lokatie, dan wordt u automatisch naar de meest geschikte kaart in onze kaartenwinkel verwezen.

In de figuur hieronder ziet dat een iPhone/iPad zich in België bevindt, maar de kaart op Nederland staat.

Kaart wisselen Topo GPS

Figuur 4. De kaart staat op Nederland, maar het apparaat bevindt zich in België.

Als u nu op de positiemarkerknop op het dashboard drukt wordt de kaart automatisch gewisseld naar België en de kaart gecentreerd op uw nieuwe positie, zoals u kunt zien in de figuur hieronder.

Kaart wisselen Topo GPS

Figuur 5. Als u de kaart centreert op uw huidige positie via het dashboard, wordt de kaart automatisch gewisseld naar België.

*Opmerking: In versie 4.0 gaat dit niet helemaal goed in de buurt van de grens met Nederland en België. In de komende update wordt deze bug opgelost. *

Kaartprojecties

Een veelgestelde vraag die we krijgen is: waarom plakken jullie de kaarten van verschillende landen niet aan elkaar, zodat je meer niet hoeft te wisselen.

Het probleem is dat dit niet kan. Dit wordt veroorzaakt doordat de aarde bij benadering een bol is. Een kaart ligt echter in een plat vlak, en is dus een afbeelding van een bol naar een plat vlak. Zo’n afbeelding heet een kaartprojectie. En deze projectie zal altijd leiden tot vervormingen omdat het onmogelijk is om een bol perfect op een plat vlak af te beelden.

Op een topografische kaart wordt er voor gezorgd dat de vervormingen zo klein mogelijk zijn. Daarom kiest men voor een topografische kaart voor een een zo goed mogelijke projectie voor het hele land. Voor België is dat de Lambert 2008 projectie, voor Nederland is dat de RD projectie.

Aangezien de ene projectie een andere afbeelding is dan de andere kun je ze niet aan elkaar plakken tot een geheel. Het zou alleen kunnen als we de Belgische kaart in dezelfde projectie hadden als de Nederlandse. Maar we krijgen de kaarten niet op deze manier aangeleverd, en bovendien zou het de kaarten onnauwkeuriger maken.

Hoe kan het dat Google Maps, Apple Maps en OpenStreetMap wel een kaart kunnen maken van de hele wereld? Deze kaarten gebruiken de webmercatorprojectie, dat is een projectie die je voor de hele wereld kunt gebruiken. Het nadeel van deze projectie is dat ze steeds grotere vervormingen tot gevolg heeft hoe verder je van de evenaar af bent.

Neem bijvoorbeeld twee gebied van dezelfde grootte op de kaart van Google Maps (of OpenStreetMap of Apple Maps) in Nederland en rond de Evenaar. In werkelijkheid is het gebied in Nederland qua oppervlakte ongeveer een factor 2,6 kleiner dan het gebied rond de evenaar! En naar de polen toe wordt het nog veel gekker, vandaar dat Groenland er altijd zo belachelijk groot uit ziet op een kaart in de (web)mercator projectie.