Kaart offline beschikbaar maken

Om er voor te zorgen dat uw kaarten ook toegankelijk zijn als u niet verbonden bent met het internet (offline) kunt u kaarten offline beschikbaar maken. Offline beschikbaar betekent dat de kaarten op uw apparaat zijn opgeslagen en dat u ze ten alle tijde zonder internetverbinding kunt gebruiken.

Kaarttegels

De kaart is opgebouwd uit kaarttegels. Als u een deel van de kaart bekijkt en een of meerdere bijbehorende kaarttegels zijn niet opgeslagen op uw apparaat, dan worden deze automatisch gedownload. Dit lukt natuurlijk alleen als u een internetverbinding heeft.

Linksboven in het kaartscherm staat het percentage offline beschikbare kaarttegels van alle zoomniveaus van het gebied dat momenteel in beeld is. Een voorbeeld ziet u in de figuur hieronder.

Kaart offline beschikbaar maken Topo GPS

Figuur 1. Linksboven in het kaartscherm ziet u het percentage van de kaart dat offline beschikbaar is: 41%.

In de Figuur 1 is het percentage offline beschikbare kaarttegels 41%. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt dat alle kaarttegels al offline beschikbaar zijn, aangezien de kaart volledig het scherm bedekt, is dit niet zo. Als u namelijk inzoomt worden er scherpere kaarttegels geladen. Als het percentage niet 100% is kan het zijn dat een deel van deze scherpere kaarttegels niet off-line beschikbaar is.

Als u bijvoorbeeld gaat wandelen in dit gebied is het aan te bevelen om voordat u vertrekt er voor te zorgen dat dat het percentage off-line beschikbaar 100% wordt. Dan bent u er zeker van dat u alle kaarttegels heeft op alle verschillende zoomniveaus. In de volgende paragraaf leest u hoe u dit kunt doen.

Als u niet wilt dat kaarttegels die noodzakelijk zijn om het kaartscherm te kunnen vullen automatisch worden gedownload via een mobiel netwerk, dan kunt u in de instellingen de optie kaarttegels downloaden - alleen via WIFI inschakelen.

Als u een deel van de kaart bekijkt waarvan een of meerdere noodzakelijke kaarttegels niet offline beschikbaar zijn en deze niet kunnen worden gedownload, dan zullen deze kaarttegels grijs of onscherp zijn.

Kaarttegels downloaden

Als u op het label ‘Offline beschikbaar:’ linksboven in het kaartscherm drukt, verschijnt een scherm waarmee u kaarttegels kunt downloaden van het gebied dat de kaartscherm momenteel toont.

Een voorbeeld van dat scherm ziet u hieronder:

Kaart offline beschikbaar maken Topo GPS

Figuur 2. Het scherm waarmee u kaarttegels kunt downloaden.

Om alle kaarttegels te downloaden van het huidige gebied, drukt u op ‘Download’. Heet aantal MB geeft aan hoeveel megabyte de download is.

Downloaden van kaarttegels kunt u het beste doen voordat u vertrekt en u verbonden bent met het internet via WiFI.

Als het downloaden van kaarttegels gestart is kunt u op de ‘Download’ knop zien hoeveel kaarttegels nog gedownload moeten worden, zoals in de figuur hieronder.

Kaart offline beschikbaar maken Topo GPS

Figuur 3. Het downloaden van kaarttegels.

Tijdens het downloaden loopt het percentage off-line beschikbaar op tot 100%. Als u het downloaden tussentijds wilt beëindigen, drukt u op ‘Stop download’.

Als u wacht zal het percentage off-line beschikbaar vanzelf 100% worden zoals u kunt zien hieronder:

Kaart offline beschikbaar maken Topo GPS

Figuur 4. Het huidige gebied in het kaartscherm is helemaal off-line beschikbaar.

Als u nu terugkeert naar het kaartscherm en u de kaart niet verplaatst of uitzoomt, zult u zien dat linksboven in het scherm ‘Offline beschikbaar: 100%’ staat.

U kunt ook alle kaartegels van een route offline beschikbaar maken in het route-details-scherm. Het route-details-scherm verschijnt door kort op een geladen route te drukken.

Kaarttegels bijwerken

Af en toe wordt de kaartegels ook bijgewerkt. Als er bijgewerkte kaarttegels verschenen zijn en u gaat deze bekijken in het kaartscherm worden deze automatisch opnieuw gedownload en dus bijgewerkt.

Als u alle kaarttegels van een gebied wilt bijwerken, kunt u deze bijwerken in het scherm waarin u ook kaarttegels download. U moet hier op ‘Werk kaarttegels bij’ drukken. Zodra het percentage bijgewerkte kaarttegels gelijk is aan het percentage offline beschikbare tegels, heeft u alle off-line beschikbare kaarttegels bijgewerkt.

Opslagruimte

Het opslaan van kaarttegels voor offline gebruik kost opslagruimte. U kunt in het scherm waar u kaarttegels kunt downloaden zien hoeveel opslagruimte de kaarten in beslag nemen.

‘Huidige kaart’ betekent hier de opslagruimte van de hele huidige kaart, dus in het geval van Figuur 1 en Figuur 4, betekent het dat de hele topografische kaart van Nederland 21 MB in beslag neemt.

‘Alle kaarten’ betekent de opslag ruimte van alle kaarten samen. Dat wil zeggen als u bijvoorbeeld ook kaarten van België en Denemarken heeft opgeslagen, laat ‘Alle kaarten’ zien wat de totale opslagruimte is van de kaart van België, Denemarken en Nederland. In het geval van Figuur 4 is dat 22 MB.

‘Vrij op apparaat’ betekent de hoeveelheid opslagruimte die nog vrij is op uw apparaat. In het geval van Figuur 4 is dat 3.4 GB.

Kaarttegels verwijderen

Als opslagruimte nodig heeft, kunt u kaarttegels verwijderen via hetzelfde scherm waarin u kaarttegels download.

U komt bijvoorbeeld terug van vakantie van Ameland. Het was een leuke vakantie maar u komt voorlopig niet terug en u heeft uw opslagruimte nodig voor andere zaken. Dan zoomt u de kaart in zodat heel Ameland in beeld is. Vervolgens drukt u op de ’Offline beschikbaar’ knop.

Zoals u kunt zien in de figuur hieronder, is onderin het scherm een ‘Verwijder’ knop te vinden:

Kaart offline beschikbaar maken Topo GPS

Figuur 5. Verwijderen van kaarttegels.

Door op de ‘Verwijder’ knop te drukken verwijdert u alle kaarttegels van het gebied dat momenteel bekeken wordt in het kaartscherm. In het voorbeeld van hierboven zijn dat dus alle kaarttegels van Ameland.