Kaart

Als u Topo GPS opstart verschijnt meteen de kaart in beeld. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder.

Topo GPS hoofdscherm

Figuur 1. Het kaartscherm van Topo GPS. De rode marker geeft uw locatie aan.

De rode marker met de pijl in Figuur 1 geeft uw huidige locatie op de kaart aan. De richting van de pijl geeft als u stilstaat de richting aan waarin u de iPhone/iPad wijst. Als u zich verplaatst geeft de pijl de richting aan waarin u zich beweegt. Meer informatie over de positiemarker vindt u in de sectie Uw locatie.

Het donkergrijze vlak aan de onderkant van de kaart is het dashboard. Op het dashboard staan de centreer- en routeknop plus een aantal tellers. Meer hierover leest u in de sectie dashboard.

Het donkergrijze vlak met drie rondjes rechtsboven is een handvat waarmee u het menu kan openen.

Linksbovenin de kaart staat het percentage offline beschikbare kaarttegels van het gebied dat u momenteel bekijkt. Meer hierover leest u in de sectie Kaarten downloaden voor offline gebruik.

Rechtsonderin de kaart ziet u een schaalaanduiding. In het scherm hierboven is de lengte van de zwarte horizontale lijn 200 m. Met de schaalverdeling kunt u snel de afstand tussen twee punten op de kaart inschatten. U kunt zo’n afstand ook precies bepalen met behulp van de routeplanner.

Linksonderin de kaart staat de copyright-informatie van de kaart. Als u hier op drukt krijgt u uitgebreidere informatie en de legenda te zien.

Een eventuele cirkel met een rode rand rond de positiemarker geeft een schatting van de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling. Ziet u deze cirkel niet of vindt u deze overbodig, dan kunt u deze in- of uitschakelen in de instellingen.

Een pijl die het kaartnoorden aangeeft kunt u inschakelen in de instellingen.

Aanpassen kaartscherm

U kunt het kaartscherm aanpassen door de kaart te verschuiven, in of uit te zoomen, te centreren of door te roteren.

Verschuiven

Om de kaart te verschuiven moet u een vinger op de kaart drukken en deze vervolgens verslepen. De kaart beweegt dan met de vinger mee. Ook kun u met een snelle veeg over de kaart de kaart verschuiven.

Zoomen

  • Inzoomen: Tik met een vinger op de onderkant van de kaart. Of druk met twee vingers op de kaart en breng ze naar elkaar toe.
  • Uitzoomen: Tik met een vinger op de bovenkant van de kaart. Of druk met twee vingers op de kaart en breng ze van elkaar weg.

Als u het niet prettig vindt dat u inzoomt met een tik aan de onderkant van de kaart en uitzoomt met een tik aan de bovenkant, kunt u dit omdraaien in de instellingen. Ook kunt u daar onder/boven veranderen in rechts/links.

Centreren

Door op het positiemarkersymbool linksonderin het scherm te drukken wordt de kaart gecentreerd. Een voorbeeld hiervan kunt u zien in de figuur hieronder.

Kaart centreren Topo GPS

Figuur 2. Een gecentreerd kaartbeeld.

  • Verplaatsen: Als u zich nu gaat verplaatsen blijft de kaart automatisch gecentreerd, de kaart zal als het ware met u meebewegen.
  • Inzoomen: Als u inzoomt door op de kaart aan de onderkant te tikken, blijft de kaart gecentreerd.
  • Uitzoomen: Als u uitzoomt door op de kaart aan de bovenkant te tikken, blijft de kaart gecentreerd.
  • Ongedaan maken: Door de kaart te verschuiven, of door met twee vingers te zoomen wordt het centeren ongedaan gemaakt.

Als u het niet prettig vindt dat u inzoomt met een tik aan de onderkant van de kaart en uitzoomt met een tik aan de bovenkant, kunt u dit omdraaien in de instellingen. Ook kunt u daar onder/boven veranderen in rechts/links.

Roteren

U kunt de kaart op twee manieren. Automatisch of handmatig. Beide mogelijkheden zijn hieronder in detail beschreven.

Automatisch roteren

Door een keer op het positiemarkersymbool linksonder in te drukken, verandert het symbool in een draaisymbool zoals u kan zien in Figuur 2. Als u op dit draaisymbool drukt zal de kaart worden gedraaid, zodanig dat de bovenkant van de kaart de richting aangeeft waarin u uw iPhone/iPad wijst. Als u zich verplaatst zal de bovenkant van de kaart de richting aangeven waarin u zich beweegt. Een voorbeeld ziet u in de figuur hieronder.

Kaart roteren Topo GPS

Figuur 3. Een geroteerd kaartbeeld.

Het roteren van het kaartbeeld kan handig zijn als u een route aan het volgen bent. Links en rechts op de kaart zijn dan ook links en rechts in werkelijkheid. Bovendien blijft de positiemarker altijd gecentreerd.

Als u inzoomt door op de onderkant van de kaart te drukken of uitzoomt door op de bovenkant van de kaart te drukken blijft de kaart geroteerd.

Als de kaart geroteerd is verschijnt linksbovenin het kaartscherm een pijl. Deze pijl geeft de richting van het ware noorden aan. Als u op de noordpijl drukt zal de rotatie worden opgeheven.

U kunt het automatisch roteren opheffen door op het positiemarkersymbool linksonderin te klikken of op de noordpijl te drukken.

Als u de kaart verschuift, of zoomt met twee vingers blijft de kaart geroteerd. De automatische rotatie wordt dan uitgeschakeld. De kaart wordt dan ook niet langer automatisch gecentreerd op uw huidige locatie.

Handmatig roteren

Als u twee vingers op het scherm plaatst en vervolgens een draaibeweging maakt, wordt de kaart geroteerd rond het punt dat midden tussen de twee vingers ligt. Een voorbeeld van een geroteerde kaart ziet u in Figuur 3. U kunt de kaart draaien in iedere gewenste stand.

Als de kaart geroteerd is verschijnt linksbovenin het kaartscherm een pijl. Deze pijl geeft de richting van het ware noorden aan. Als u op de noordpijl drukt zal de rotatie worden opgeheven.

Als u de kaart verplaatst, of zoomt blijft de rotatie behouden.

U kunt de handmatige rotatie opheffen door op de noordpijl te drukken. Ook kunt u de kaart handmatig terugdraaien naar de normale stand.

Schermoriëntatie

Door de iPhone/iPad te draaien kunt u de schermoriëntatie en de kaart van portret- in landschapmodus veranderen. Een voorbeeld van de landschapmodus ziet u in de figuur hieronder.

Schermorientatie veranderen Topo GPS

Figuur 4. Kaartbeeld in landschapmodus.

Als u niet wilt dat het scherm mee draait als u de iPhone/iPad draait kunt u de schermoriëntatie vastzetten in de instellingen.